شرایط و ضوابط خرید بلیط

تاریخ : 28-11-1396

1- بليط هاي خريداري شده غير قابل استرداد و تغییر مي باشد

2- مسئوليت حفظ بليط بر عهده خريدار ميباشد

3- همراه داشتن خوراكي و نوشيدني در هنگام اكران فيلم ممنوع است

4- هرگونه تصويربرداري در هنگام اكران فيلم ممنوع است

5- بي صدا كردن گوشي تلفن همراه در هنگام اكران فيلم الزامي است

6- تهيه بليط براي افراد بالاي 3سال الزامي است( ضمنا" از پذيرش كودكان زير 3 سال معذوريم.)