اکران ویژه فیلم به وقت شام

تاریخ : 11-12-1396

اکران ویژه فیلم به وقت شام در تاریخ 1396/12/11 ساعت 18:45 در محل مرکز همایش های بین المللی کیش اکران می گردد. نام فیلم : به وقت شام تاریخ : جمعه 1396/12/11 ساعت:18:45 کلیه افرادی که بلیط فیلم روز چهارشنبه 1396/12/09 را تهیه نموده اند می توانند با همان بلیط به تماشای فیلم بنشینند.