اکران ویژه فیلم مصادره

تاریخ : 10-12-1396

اکران ویژه فیلم مصادره در تاریخ 1396/12/11 ساعت 16:00 در محل مرکز همایش های بین المللی کیش اکران می گردد. نام فیلم : مصادره تاریخ: 1396/12/11 ساعت: 16:00