شرایط و ضوابط خرید بلیط

تاریخ : 1396-10-30

1- بليط هاي خريداري شده غير قابل استرداد و تغییر مي باشد 2- مسئوليت حفظ بليط بر عهده خريدار ميباشد 3- همراه داشتن خوراكي و نوشيدني در هنگام اكران فيلم ممنوع است 4- هرگونه تصويربرداري در هنگام اكران فيلم ممنوع است 5- بي صدا كردن گوشي تلفن همراه در هنگام اكران فيلم الزامي است 6- تهيه بليط براي افراد بالاي 3سال الزامي است( ضمنا" از پذيرش كودكان زير 3 سال معذوريم.)